Spe­cu­la­tie over am­bi­tie ceo KPN

De Telegraaf - - Dft - Van een on­zer ver­slag­ge­vers

DEN HAAG • De am­bi­ties van KPN’s nieu­we ceo Maxi­mo Ibar­ra ge­ven nu al ver­war­ring bij be­leg­gers. Donderdag meld­de Bloomberg dat er over­na­mes ko­men. KPN ont­kent.

Ibar­ra is van­af april de eer­ste bui­ten­land­se ceo van KPN. Dat ge­ge­ven leid­de met­een tot wil­de ver­ha­len. De Co­lom­bi­aan­se Ita­li­aan heeft ech­ter geen er­va­ring in in­ter­na­ti­o­na­le over­na­mes, ter­wijl er in zijn cv ge­noeg aan­kno­pings­pun­ten zijn voor ver­ste­vi­ging van KPN in ei­gen land.

Woens­dag stel­de pre­si­dent-com­mis­sa­ris Du­co Sic­king­he nog dat Ibar­ra niet zou zijn ge­ko­men als de­ze vond dat KPN moet fu­se­ren. De nieu­we top­man zelf zag ook vol­doen­de uit­da­gin­gen en kan­sen in Ne­der­land.

KPN trok zich de af­ge­lo­pen ja­ren te­rug op ei­gen markt en ver­kocht de Bel­gi­sche en Duit­se ac­ti­vi­tei­ten. Vol­gens Bloomberg ko­men daar am­bi­ties in Scan­di­na­vië voor in de plaats. KPN her­haal­de donderdag dat het zich op ’klei­ne, bin­nen­land­se over­na­mes’ richt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.