Mooie op­pep­per

De Telegraaf - - Dft -

Na­dat winst­ne­min­gen het beeld de af­ge­lo­pen we­ken had­den be­paald, stond Phar­ming donderdag weer vol­op in de be­lang­stel­ling van be­leg­gers. Aan­lei­ding vorm­de een po­si­tief rap­port van First Ber­lin. De Duit­se za­ken­bank ver­hoog­de haar taxa­ties voor dit en vol­gend jaar, al­ler­eerst van­we­ge de mee­val­len­de kwar­taal­cij­fers die het bi­o­tech­no­lo­gie­be­drijf on­langs naar bui­ten bracht. Ook de pro­duc­tie­pro­ble­men bij een al­ter­na­tief mid­del voor Ru­co­nest spe­len Phar­ming in de kaart. Het vo­ri­ge week in­ge­dien­de ver­zoek tot een aan­vul­len­de li­cen­tie voor rou­ti­ne­ma­ti­ge pro­fy­laxe geeft First Ber­lin voorts het ver­trou­wen dat Ru­co­nest in 2019 ook kan wor­den in­ge­zet bij het voor­ko­men van aan­val­len van er­fe­lijk an­gi­ooe­deem. Nu wordt het mid­del uit­slui­tend ge­bruikt ter be­strij­ding van de­ze zeld­za­me huid­ziek­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.