AJAX TROEFT PSV AF OP TRANSFERMARKT

De Telegraaf - - Telesport -

AMSTERDAM • Het du­el tus­sen Ajax en PSV staat zon­dag pas op het pro­gram­ma, maar de Am­ster­dam­mers heb­ben op de transfermarkt al een eer­ste tik uit­ge­deeld. De door bei­de clubs ge­wil­de Perr Schuurs maakt de over­stap van For­tu­na Sit­tard naar Ajax. De 18-ja­ri­ge ver­de­di­ger is al aan­voer­der van de Ju­pi­ler Le­a­gue-club, heeft een con­tract voor 4,5 jaar ge­te­kend en maakt het sei­zoen op ei­gen ver­zoek op huur­ba­sis af in Sit­tard.

PSV gooi­de voor­ma­lig prof en jeugd­trai­ner Ke­vin Hof­land (oud-spe­ler van For­tu­na) in de strijd om Schuurs naar Eind­ho­ven te ha­len, maar de ver­de­di­ger koos na een rond­lei­ding op De Toe­komst en een ge­sprek met Ajax-di­rec­teur Marc Over­mars en trai­ner Mar­cel Kei­zer voor de 33vou­dig lands­kam­pi­oen. Schuurs is een zoon van ex-hand­bal­ler en re­cord­in­ter­na­ti­o­nal Lam­bert Schuurs. Zijn zus De­mi is ten­nis­ster. Ajax be­taalt geen al te ho­ge trans­fer­som aan For­tu­na, dat een door­ver­koop­per­cen­ta­ge heeft be­don­gen.

Ajax con­trac­teer­de eer­der vleu­gel­spe­ler Has­sa­ne Bandé. De ne­gen­tien­ja­ri­ge Bur­ki­nees komt voor 9,5 mil­joen eu­ro over van KV Me­che­len en sluit in de zo­mer aan bij de Am­ster­dam­se se­lec­tie.

Perr Schuurs

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.