Ha­te­boer ver­slaat De­pay

De Telegraaf - - Telesport -

AMSTERDAM • De wed­strijd ging spor­tief ge­zien al­leen om wie op plek één en plek twee in de groep zou ein­di­gen, maar Hans Ha­te­boer was niet min­der blij met de over­win­ning. De spe­ler van Ata­lan­ta Ber­ga­mo re­ken­de in Ita­lië af met Olym­pi­que Ly­on (1-0), waar Memphis De­pay in de ba­sis stond. De 23-ja­ri­ge Ne­der­land­se ver­de­di­ger had zelf een aan­deel in het eni­ge doel­punt van de wed­strijd. De bal kwam voor zijn voe­ten, zijn vol­ley mis­luk­te daar­na vol­le­dig, maar be­land­de par­does op het hoofd van And­rea Petag­na: 1-0.

Ruim twin­tig mi­nu­ten voor tijd werd De­pay ge­wis­seld. Mar­ten de Roon viel nog een paar mi­nu­ten in bij Ata­lan­ta, even­als de zes­tien­ja­ri­ge Wil­lem Geu­bels bij Ly­on. Geu­bels, zoon van een Ne­der­land­se va­der en moe­der uit de Cen­traal Afri­kaan­se Re­pu­bliek, werd daar­mee de jong­ste de­bu­tant ooit in de Eu­ro­pa Le­a­gue.

Bij Ever­ton kreeg Da­vy Klaas­sen weer eens een kans in de ba­sis. De mid­den­vel­der won met met de En­gel­se club, die reeds was uit­ge­scha­keld, met 0-3 van Apol­lon Li­mas­sol.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.