Oran­je in zwa­re pou­le

De Telegraaf - - Telesport -

AMSTERDAM • Het kwa­li­fi­ca­tie­toer­nooi voor het EK van 2020 start in maart 2019 en ein­digt in no­vem­ber 2019. Daar­in zijn twin­tig van de 24 plaat­sen voor de Eu­ro­pe­se eind­ron­de te ver­die­nen. De vier res­te­ren­de plaat­sen wor­den ver­ge­ven via de Na­ti­ons Le­a­gue, een toer­nooi dat wordt af­ge­werkt na het WK in Rus­land, in het na­jaar van 2018.

Tij­dens de lo­ting op 24 ja­nu­a­ri zit Ne­der­land sa­men met Po­len, IJs­land en Kro­a­tië in de laat­ste pot, pot drie. De groeps­hoof­den zijn Duits­land, Por­tu­gal, Bel­gië en Span­je en in pot twee zit­ten Frank­rijk, En­ge­land, Ita­lië en Zwit­ser­land. De lan­den in de pou­les van drie in de Na­ti­ons Le­a­gue tref­fen el­kaar in een uit- en thuis­wed­strijd. De win­naars van ie­de­re groep strij­den in ju­ni 2019 ver­der.

De Na­ti­ons Le­a­gue telt vier van zul­ke di­vi­sies. In ie­de­re di­vi­sie is ui­t­ein­de­lijk een plaats voor het EK te win­nen. Dat geldt voor ploe­gen die tij­dens de EK-kwa­li­fi­ca­tie met le­ge han­den zijn blij­ven staan. Tus­sen de vier di­vi­sies is een pro­mo­tie­de­gra­da­tie­re­ge­ling van toe­pas­sing.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.