Een ei er­bij

Ei­dooi­ers met kleur­rij­ke groen­ten vor­men een he­mel­se com­bi­na­tie.

Fitness for Men (Netherlands) - - Start -

Eet al­tijd een sa­la­de met een ei er­bij. Kleur­rij­ke groen­ten zo­als to­ma­ten, blad­groen­te en pa­pri­ka’s zit­ten vol ca­ro­te­no­ï­den. Ze hel­pen som­mi­ge vor­men van kan­ker te voor­ko­men, ze wer­ken goed te­gen hart- en vaat­ziek­ten en daar­naast ge­ven ze je im­muun­sys­teem een boost. Een nieuw on­der­zoek toont ech­ter aan dat een groot deel van de ca­ro­te­no­ï­den niet wordt op­ge­no­men als je er geen ei­e­ren bij eet. Dus neem een mi­nuut stil­te voor alle ca­ro­te­no­ï­den die ver­lo­ren zijn ge­gaan in de af­ge­lo­pen ja­ren ter­wijl we kauw­den op ei­l­o­ze sa­la­des en be­steed de vol­gen­de paar mi­nu­ten aan het ko­ken van een ei. Eén ei zorgt er al voor dat je drie keer zo veel ca­ro­te­no­ï­den op­neemt bij je sa­la­de dan als je er geen eet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.