Her­ken goe­de seks

Ga je na veel moei­te met ie­mand naar huis, blijkt de seks te­nen­krom­mend te zijn. Het kan ook an­ders.

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Sex -

On­ze­ker­heid is kil­ling voor goe­de seks. Een vrouw die voor­al be­zig is met hoe ze op an­de­ren over­komt, kun je voor een on­e­nightstand be­ter la­ten staan. Ie­mand die re­laxed is en veel lacht geeft meer ga­ran­tie op een wil­de nacht. Met dan­sen is het kat in het bak­kie. Gaat ze op in de mu­ziek? Bin­nen­ha­len. Als ze zich kan la­ten gaan op de dans­vloer, dan ook in bed. Zie je dat ze veel moei­te doet om over te ko­men als een krui­sing tus­sen Nic­ki Mi­naj en Be­yon­ce, ter­wijl ze con­stant re­ac­ties pro­beert te pei­len? Het kan twee kan­ten op...

Staat ze stijf­jes met haar ogen naar de grond ge­richt aan de zij­kant wat mee te dei­nen? Laat staan, laat staan.

Ook eten is een goe­de seks­voor­spel­ler. Lang­za­me eters schij­nen voor­al van lan­ge vrij­par­tij­en te hou­den. Stort ze zich vol over­ga­ve op wat er op haar bord ligt en ge­niet ze van el­ke hap? Knap als je über­haupt het bed haalt. Goed om te we­ten: bier en ro­de wijn zijn voor vrou­wen de meest ef­fec­tie­ve seks­boos­ters on­der de al­co­ho­li­sche dran­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.