Wel­ke al­fa ben jij?

Al­fa­man­nen hebben het mak­ke­lijkst seks. Dus word er een of fa­ke it till you ma­ke it

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Sex -

Al­fa­man­nen ko­men in alle soor­ten en ma­ten, maar ze hebben een paar din­gen ge­meen. Ze bla­ken van zelf­ver­trou­wen, snap­pen dat lief zijn ave­rechts werkt, maar we­ten te­ge­lij­ker­tijd pre­cies dat dat niet be­te­kent dat je dan maar een ei­kel moet zijn, ze ei­sen let­ter­lijk en fi­guur­lijk ruim­te op en la­chen wei­nig. Lukt jou dit nog niet zo goed? Kijk de kunst af van de al­fa­man waar je het meest op lijkt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.