Soor­ten en ma­ten

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Masterclass -

Vast ge­wicht

De klassieke vorm voor een dumb­bell, vaak ver­vaar­digd uit giet­ij­zer zo­dat je je geen zor­gen hoeft te ma­ken over los­se on­der­de­len of ener­gie ver­spilt aan ge­wich­ten ver­van­gen.

Dumb­bell­set (ver­wis­sel­baar)

Schuif ge­wichts­schij­ven er­op en zet die vast met clips of rin­gen, zo­dat je over ver­schil­len­de ge­wich­ten be­schikt zon­der een he­le reeks aan te moe­ten schaf­fen.

Ver­stel­ba­re dumb­bells

De­ze dumb­bells hebben spe­ci­a­le schij­ven die je kunt aan- of af­kop­pe­len ter­wijl ze in een stan­daard lig­gen, ge­woon door aan een knop te draai­en.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.