WAT IS HET?

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Masterclass -

Met his­to­ri­sche wor­tels we­reld­wijd, van het ou­de Grie­ken­land tot In­dia, is de dumb­bell een veel­zij­dig ge­wicht waarmee je vet ver­brandt ter­wijl je spier­kracht, kracht en uit­hou­dings­ver­mo­gen op­bouwt. Het helpt je spie­ren even­wij­dig ont­wik­ke­len door bei­de ar­men even hard te la­ten wer­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.