Rust­pun­ten

Werk aan je sta­ti­sche kracht en je abs door even voor­over te leu­nen.

Fitness for Men (Netherlands) - - Snelle Work-out // Start -

Wil je be­te­re abs zon­der een be­we­ging te ma­ken? Wees voor­zich­tig met waar je om vraagt. Iso­me­tri­sche training, of­te­wel zo'n beet­je el­ke oe­fe­ning waar­bij je spie­ren aan­spant zon­der te be­we­gen, kan veel ef­fec­tie­ver zijn dan sit-ups. Maar dat be­te­kent niet dat het ge­mak­ke­lij­ker is. Het wordt al de­cen­nia­lang ge­bruikt, en niet zon­der re­den. Uit een Duit­se stu­die bleek dat een en­ke­le da­ge­lijk­se oe­fe­ning van 6 se­con­den al kan lei­den tot een we­ke­lijk­se kracht­toe­na­me van 5%, niet al­leen in de iso­me­tri­sche hou­ding maar over de ge­he­le be­we­gings­baan van de spier.

Met dat in het ach­ter­hoofd moet je 'voor­over leu­nen' eens pro­be­ren. Dit al­ter­na­tief voor de plank voegt schou­der­span­ning toe aan de klassieke oe­fe­ning op het lijst­je voor ster­ke abs en maakt er een bru­te training voor het he­le li­chaam van. Je krijgt kracht en ex­tra spie­ren op al de juis­te plek­ken – ook al smeek je al na twee mi­nu­ten om als­je­blieft weer sit-ups te mo­gen doen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.