BORST VOOR­UIT

Fitness for Men (Netherlands) - - Snelle Work-out // Start -

Groei­en je borst­spie­ren niet? Vol­gens re­cent on­der­zoek is ge­woon bank­druk­ken niet ge­noeg. Fit­ness for Men-mo­del Kirk Mil­ler ver­telt wat wel werkt.

AN­DE­RE INVALSHOEK

Dumb­bells zijn be­ter dan een hal­ter voor veel druk­oe­fe­nin­gen. Je voor­komt er on­ba­lans mee en ver­min­dert de be­las­ting op je el­le­bo­gen. “Ver­draai je pol­sen on­ge­veer 20° bij el­ke be­we­ging om je pecs te iso­le­ren,” zegt Mil­ler ( zie af­beel­ding).

NIET BANG VOOR DE STANG

“Ik bank­druk ei­gen­lijk nooit recht,” zegt Mil­ler. “Bij mij en veel an­de­ren train je daar­mee al­leen de schou­ders en tri­ceps. Om de borst te trai­nen doe ik guil­lo­ti­ne druk­ken met wei­nig ge­wicht.” De be­we­ging lijkt op bank­druk­ken, maar je laat de hal­ter zak­ken tot op en­ke­le cen­ti­me­ters boven je nek. Ge­bruik een spot­ter of steu­nen voor de vei­lig­heid.

PER­SEN VOOR PECS

“Zet je el­le­bo­gen niet vast op het hoog­ste punt van de oe­fe­nin­gen,” zegt Mil­ler. “Stop in plaats daar­van kort voor het hoog­ste punt en blijf iso­me­trisch per­sen.” Op die ma­nier werk je ook aan de her­sen­spier­ver­bin­ding en laat je je borst­spie­ren rol­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.