Kaas is goed

In de strijd te­gen hart- en vaat­ziek­ten, blijkt kaas een goed wa­pen te zijn.

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Brandstof -

Wij kaas­kop­pen doen ein­de­lijk iets goed qua eten. Net zo­als de Fran­sen, zijn we gek op kaas. On­der­zoe­kers die de Fran­se Pa­ra­dox – de ho­ge le­vens­ver­wach­ting van de Fran­sen ter­wijl ze veel wijn en ver­za­dig­de vet­ten eten – be­ke­ken, con­clu­deer­den dat de hoe­veel­heid kaas in het di­eet wel­eens de sleu­tel zou kun­nen zijn bij het ver­mij­den van hart- en vaat­ziek­ten. De ge­mid­del­de Frans­man eet 23,9 ki­lo kaas per jaar, de ge­mid­del­de Ne­der­lan­der houdt het op zo’n 17 ki­lo en in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk blijft het bij 11,6 ki­lo. Daar­om is het op­val­lend dat hart- en vaat­ziek­ten twee keer zo­veel voor­ko­men in het VK in ver­ge­lij­king met Frank­rijk. Het on­der­zoek toon­de aan dat meer kaas leid­de tot een ho­ger bu­ty­raat­ni­veau in het li­chaam. Bu­ty­raat helpt te­gen obe­si­tas, ver­snelt je me­ta­bo­lis­me en ver­laagt je Ldl-cho­les­te­rol, dit al­les helpt te­gen hart- en vaat­ziek­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.