Ge­wol­di­ge schoe­nen

Geen schaap­ach­tig ge­ko­pi­eer­de snea­ker.

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Stuff & Things -

Baabuk maakt bij­zon­de­re schoe­nen, het merk maakt na­me­lijk schoei­sel van wol. Dat heeft vol­gens de ma­ker al­leen maar voor­de­len: al­ler­gie­ën zijn zeld­zaam, het is com­for­ta­bel, licht en vlek­ken­we­rend en is mi­li­eu­vrien­de­lijk. Daar­naast is wol van na­tu­re wa­ter­af­sto­tend, maar kan het tot 30% van zijn ei­gen ge­wicht aan vocht op­ne­men zon­der dat je voe­ten met­een voch­tig aan­voe­len. Het be­drijf maakt ove­ri­gens ook ta­blethoes­jes en por­te­mon­nees, maar die zien we al vaak ge­noeg. Wol­len schoe­nen daar­en­te­gen … We ho­pen al­leen niet dat ze net zo jeu­ken als wol­len mut­sen. Na een he­le dag krie­bel aan je voet, heb je ‘s avonds geen ener­gie meer over om te spor­ten.

Prijs: van­af 49,90 eu­ro Web­si­te: www.baabuk.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.