5-ster­ren oven

Een oven die denkt als een chef­kok.

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Stuff & Things -

Veel mo­der­ne keu­ken­ap­pa­ra­ten hebben wel en­ke­le au­to­ma­ti­sche ‘slim­me’ pro­gram­ma’s, maar de To­vala tilt het be­grip slim naar een veel ho­ger plan. De To­vala kan sto­men, bra­den, bak­ken en con­vec­tie­ver­war­men en, veel be­ter nog, weet wan­neer hij wat moet doen. Niet als jij je boe­ren­koolprak­kie van gis­te­ren wilt op­war­men he­laas, dan moet je hem zelf in­stel­len. Maar voor de To­vala wor­den door chef-koks spe­ci­a­le ge­rech­ten voor­ver­pakt. Je zet die in het ap­pa­raat, drukt op start, de To­vala scant de streep­jes­co­de en door­loopt daar­na alle stap­pen die de mas­ter­chef ook zou uit­voe­ren. We hebben nog nooit zo’n zin ge­had in een kant-en-kla­re maal­tijd. He­laas moet je nog even ge­duld hebben; de oven komt op zijn vroegst in 2017 in Ame­ri­ka op de markt.

Prijs: 330 dol­lar Web­si­te: www.to­vala.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.