Za­lig zee­wier

Boe­ren­kool is uit, zee­wier is in. Nóg voed­za­mer en heel wat sma­ke­lij­ker.

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Brandstof -

Als je ach­ter­doch­tig wordt bij het woord ‘su­per­food’, ne­men we je dat niet kwa­lijk. Er zijn nou een­maal ge­noeg ge­zond­heids­hy­pes waar je maar be­ter ver van­daan kunt blij­ven. Neem bij­voor­beeld ont­bijt­hy­pe en In­st­agram­hit de Acai Bowl, die meest­al meer buik­bol­lend sui­ker be­vat dan een blik­je fris­drank.

Maar er is een tren­dy voe­dings­mid­del dat je ze­ker op je bood­schap­pen­lijst­je moet zet­ten en dat is zee­wier. De lek­ker­ste groen­te van de oce­aan is na­me­lijk een van de be­lang­rijk­ste bron­nen van jo­di­um. Die nu­tri­ënt speelt een cru­ci­a­le rol in het on­der­steu­nen van je schild­klier en hor­moon­ni­veaus. De bes­te va­ri­an­ten zijn brui­ne zee­wier­soor­ten zo­als ver­se kelp. Groe­ne en ro­de soor­ten, in­clu­sief de ge­droog­de no­ri om je sus­hi, be­vat­ten ech­ter ook ge­noeg jo­di­um. Vers zee­wier vind je mis­schien niet in je su­per­markt, maar wel in na­tuur­voe­dings­win­kels.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.