Y Athle­tics Sil­ver Air

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Stuff & Things -

De on­der­broek die niet riekt en kruipt.

Wat zijn de groot­ste na­de­len van een on­der­broek? Dat hij gaat stin­ken en dat hij om­hoog kruipt, daar zal ie­der­een het over eens zijn. Y Athle­tics heeft ge­pro­beerd daar wat aan te doen. De bin­nen­kant van de Sil­ver Air on­der­broek is in­ge­legd met net vol­doen­de si­li­co­nen­ma­te­ri­aal zo­dat het een beet­je blijft plak­ken aan je been, zon­der dat het echt ir­ri­tant wordt. Bo­ven­dien is er zil­ver in de stof ver­werkt. Dat moet er­voor zor­gen dat on­aan­ge­na­me geu­ren wor­den af­ge­bro­ken en je man­ne­lijk­heid ge­koeld wordt. Ide­aal voor op reis dus. Y Athle­tics meent dat twee on­der­broe­ken ge­mak­ke­lijk vol­staan voor een week­je rei­zen. En dat ze dus zon­der scru­pu­les mee­kun­nen in de hand­ba­ga­ge.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.