Easyjet Snea­ka­ir

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Stuff & Things -

Je hebt het vast wel eens mee­ge­maakt … Je wilt een nieu­we stad te ont­dek­ken, voert een ge­von­den rou­te in je smartpho­ne in en mist ver­vol­gens al­les wat je on­der­weg te­gen­komt, om­dat je al­leen maar naar je scherm loopt te tu­ren. Easyjet her­ken­de het pro­bleem ook en komt met een pri­ma op­los­sing. Syn­chro­ni­seer je kek­ke oran­je schoe­nen (Snea­ka­irs) met je te­le­foon en de schoen helpt je de ge­ko­zen be­stem­ming te vin­den. Naar links? Een sig­naal­tje in je lin­ker­schoen. Af­slag ge­mist? Twee sig­naal­tjes in bei­de schoe­nen. En als je de be­stem­ming be­reikt, vol­gen drie sig­na­len in je Snea­ka­irs. On­der­tus­sen kun je je on­der­weg ver­ga­pen aan al­le fraai­heid van de stad. De of­fi­ci­ë­le lan­ce­ring laat nog op zich wach­ten dus de de­tails over prijs en der­ge­lij­ke ont­bre­ken nog, maar het is er wel een waar naar uit­ge­ke­ken kan wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.