Train je bo­ven­li­chaam in 60 se­con­den

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Gear -

Leer niet al­leen hoe je traint met een batt­le ro­pe, zorg er­voor dat je ze on­der de knie krijgt zeg hal­lo te­gen een slank bo­ven­li­chaam.

Ooit zag je ze al­leen van­uit je oog­hoek in hip­pe sport­scho­len lig­gen, maar batt­le ro­pes win­nen in­tus­sen net zo snel aan po­pu­la­ri­teit als ket­t­le­bells. Het is ook veel meer dan een gim­mick. Er zijn niet veel car­di­o­trai­nin­gen die de na­druk leg­gen op het bo­ven­li­chaam. Het ge­bruik van de tou­wen ver­hoogt de ver­zu­rings­drem­pel in je ar­men, schou­ders en borst, zo­dat je lan­ger en har­der kunt trai­nen. Daar­naast zijn ze in ver­hou­ding goed­koop. Bij www.bull­per­for­man­ce.nl koop je er al een voor cir­ca 70 eu­ro en als je heel ge­mo­ti­veerd bent, is er al­tijd een doe-het-zelf op­tie. Hier lees je hoe je ze op­ti­maal ge­bruikt.

1 Maak gol­ven

Je eer­ste uit­da­ging is het cre­ë­ren van gol­ven, die door­gaan tot het ein­de van de tou­wen. Dat lukt? Pro­beer dat dan nu zo’n 30 tot 60 se­con­den lang vol te hou­den en ver­hoog daar­na de in­ten­si­teit. Ga voor 50 gol­ven per arm bin­nen 60 se­con­den.

2 Veran­der je hou­ding

Zo gauw het golf­ge­deel­te ge­mak­ke­lijk wordt, veran­der je je hou­ding: Ga op je knie­ën zit­ten, lig­gen of neem de plank­po­si­tie aan. Zo ver­laag je het aan­tal spie­ren dat je kunt ge­brui­ken om gol­ven te cre­ë­ren.

3 Stap dich­ter­bij

Hoe dich­ter je bij het eind­punt staat, hoe meer kracht je moet ge­brui­ken om de gol­ven gaan­de te hou­den. Wan­neer je be­ter wordt, pro­beer je de snel­heid en am­pli­tu­de te ver­ho­gen. Een vol­le mi­nuut is goed voor je borst, on­der­ar­men, schou­ders en bi­ceps.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.