3A BAR­BELL JUMP SQUAT

Fitness for Men (Netherlands) - - Feature // De Hirt-methode -

Ga op een bench zit­ten met een stang zon­der ge­wicht ach­ter je nek. Doe je voe­ten om­hoog en stamp ze naar be­ne­den. Ge­bruik het mo­men­tum om zo hoog mo­ge­lijk te ko­men. Hier spreekt RPE een woord­je mee (zie blz. 71).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.