5 TUCK BACK LE­VER

Fitness for Men (Netherlands) - - Feature // De Hirt-methode -

Ga aan een rek­stok han­gen, breng je voe­ten om­hoog tus­sen je ar­men en draai door. Houd je knie­ën ge­bo­gen en hou vast. Te ge­mak­ke­lijk? Strek dan één of bei­de be­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.