Een pot­je kof­fie te­gen de stress

Fitness for Men (Netherlands) - - Brandstof // -

Ben je ge­span­nen? Breng je­zelf tot rust met kof­fie bij het ont­bijt.

Kof­fie wordt door­gaans ge­bruikt voor ex­tra ener­gie en als con­cen­tra­tie­ver­ho­gend mid­del en niet om stress te ver­min­de­ren. Het klopt dat te­veel es­pres­so’s lei­den tot ner­vo­si­teit en sla­pe­loos­heid, maar als je het met ma­te ge­bruikt, kan het hel­pen om je cor­t­i­sol­ni­veau te ver­la­gen (een stres­shor­moon dat een rol speelt in ge­wichts­toe­na­me). Dit blijkt uit een on­der­zoek in de US Jour­nal Pro­ceedings Of e Na­ti­o­nal Aca­de­my Of Scien­ces, waar­in mui­zen die wa­ter met ca­fe­ï­ne dron­ken min­der stress ver­toon­den in stress­vol­le si­tu­a­ties.

Dit on­der­steunt on­der­zoek van UCL (Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don), waar­uit blijkt dat ca­fe­ï­ne­drin­kers 20 pro­cent min­der cor­t­i­sol had­den dan an­de­ren. Dit werd een uur na een stress­vol­le si­tu­a­tie ge­me­ten.

Ons ad­vies is om ener­gie­ver­ho­gen­de zwar­te kof­fie te drin­ken met ka­neel, om je dag een kick­start te ge­ven. Drink er nog een een uur voor­dat je gaat spor­ten, om stress te ver­min­de­ren, ge­wichts­toe­na­me te be­per­ken en je pres­ta­ties een boost te ge­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.