We heb­ben al­le­maal wel eens ge­hoord van pre-work-out supps zo­als Wor­kout An­ni­hi­la­tor en Fu­rious Gains. De­ze zit­ten door­gaans boor­de­vol ca­fe­ï­ne om je aan de gang te krij­gen. Je kunt de­ze supps over­slaan door een es­pres­so te ne­men voor­dat je gaat trai­nen.

Fitness for Men (Netherlands) - - Brandstof // Koffie -

Wij heb­ben al­tijd een beet­je neer­ge­ke­ken op frap­puc­ci­no’s en der­ge­lij­ke om­dat ze te­veel sui­ker be­vat­ten en, la­ten we eer­lijk zijn, een vrou­wen­drank zijn. Maar ijs­kou­de kof­fie is het ech­te werk, he­le­maal op (spaar­za­me) war­me da­gen. De fir­ma San­dow’s in Lon­den laat kof­fie­bo­nen een he­le nacht in koud wa­ter we­ken. Dit geeft een zach­te smaak zon­der bit­te­re of zu­re bij­smaak.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.