Con­tact­grills

TEFAL GRILL GC722D OPTIGRILL+ XL

Fitness for Men (Netherlands) - - // Brandstof -

De bes­te con­tact­grills zijn krach­ti­ge ap­pa­ra­ten die kun­nen mul­ti­tas­ken en veel meer in hun mars heb­ben dan een stuk­je vlees gril­len. De­ze Tefal heeft al­les wat je maar kunt ver­lan­gen. Dank­zij de in­ge­bouw­de kook­sen­sor, wordt de be­rei­dings­cy­clus au­to­ma­tisch aan­ge­past aan de dik­te en hoe­veel­heid van het voed­sel. Het toe­stel geeft met een kleu­ren ge­luids­sig­naal aan wan­neer het ge­recht rood, me­di­um of door­bak­ken is. Ver­der zijn er ne­gen au­to­ma­ti­sche kook­pro­gram­ma’s, zo­dat je prak­tisch al­les per­fect kunt be­rei­den. €249 www.ot­to.nl

BES­TE PRIJS/ PRES­TA­TIE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.