PHI­LIPS HD6360/20

Fitness for Men (Netherlands) - - // Brandstof -

De­ze Phi­lips is bij­zon­der van­we­ge het gla­zen dek­sel en de in­ge­bouw­de in­fu­ser. Er kan wa­ter in het ap­pa­raat waar­door er stoom wordt ge­ge­ne­reerd. Op die ma­nier kun je een­vou­dig zo­wel vlees als groen­ten te­ge­lij­ker­tijd la­ten ga­ren. In plaats van wa­ter kun je ook wijn ge­brui­ken en des­ge­wenst spe­ce­rij­en toe­voe­gen. €79,99 www.bcc.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.