Mou­les ma­ri­ni­è­re

Haal jij je ei­wit­ten nog steeds al­leen maar uit kip? Dan is het tijd voor mos­se­len.

Fitness for Men (Netherlands) - - Brandstof // Recept -

De Bel­gi­sche keu­ken is niet per se ide­aal als je slank en ge­spierd wilt wor­den. Kar­bo­na­de? Fan­tas­tisch! Friet met may­o­nai­se? Be­ter van niet. Maar er be­staat een Bel­gisch ge­recht dat je ab­so­luut aan je di­eet moet toe­voe­gen en dat is Mou­les ma­ri­ni­è­re. De mos­se­len le­ve­ren niet al­leen spierkwe­ken­de ei­wit­ten, maar ook bot­ver­ster­kend man­gaan en slaap­ver­be­te­rend se­le­ni­um. Dit ge­op­ti­ma­li­seer­de re­cept – van chef­kok Adam Gray (met Mi­che­lin-ster) – ver­vangt de tra­di­ti­o­ne­le room door na­tuur­lij­ke yog­hurt die rijk is aan vi­ta­mi­ne B12 en zorgt voor ex­tra ener­gie. Adam Gray is chef de cui­si­ne in res­tau­rant Sky­lon in Lon­den (sky­lon-res­tau­rant.co.uk).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.