Niet geil naar het ca­si­no

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Sex -

Vol­gens on­der­zoek in Ar­chi­ves of Sexu­al Be­ha­vi­or kun je be­ter weg­blij­ven van ris­kan­te keu­zes als je geil bent. Je maakt dan bij­na net zul­ke on­ver­stan­di­ge be­slis­sin­gen als wanneer je dron­ken bent. De on­der­zoe­kers lie­ten proef­per­so­nen kij­ken naar por­no en een con­tro­le­groep naar niet-sek­su­e­le clips. Toen ze daar­na keu­zes moesten ma­ken op het ge­bied van seks, koos de ‘ge­sti­mu­leer­de’ groep ris­kan­te­re op­ties, zo­als seks zonder con­doom.

Die voor­keur voor ris­kan­te­re op­ties bleek ech­ter ook te gel­den in an­de­re si­tu­a­ties. Bij een spel­le­tje Black­jack maak­te de seks­be­lus­te groep va­ker ris­kan­te keu­zes dan de proef­per­so­nen die niet op­ge­won­den wa­ren. Vol­gens de au­teur van het on­der­zoek, Shay­na Spar­ling, komt dit niet om­dat een ver­hit brein geen goe­de of vei­lig keu­zes kan ma­ken. Het komt meer door­dat gei­le men­sen ris­kan­te si­tu­a­ties op­zoe­ken, zo­als on­vei­li­ge seks. Dus ben je in de stem­ming? Ga dan niet pro­be­ren te sco­ren in het ca­si­no.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.