6. 7. 8. 9.

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Lifehacks -

Drie war­me dran­ken met twee sui­ker­klont­jes (per stuk) per dag le­ve­ren per jaar 36.135 ca­lo­rie­ën op.

Een gro­te zak zoe­te pop­corn die je in de bi­os koopt, be­vat 1005 ca­lo­rie­ën.

Zon­licht ver­hoogt het tes­tos­teron­ni­veau bij man­nen.

De Griek­se olym­pi­sche wor­ste­laar Mi­lo van Cro­ton (6de eeuw) at da­ge­lijks 9 kilo vlees en brood en spoel­de dat weg met 8,5 li­ter wijn. OK, het le­vert je een wat na­re mond­geur op, maar knof­look is goed voor de bloed­druk en houdt je cho­les­te­rol in toom (stu­die van Jour­nal Of Nu­tri­ti­on). Het al­fa-li­no­leen­zuur in boe­ren­kool voor­komt dat de ade­ren dicht­slib­ben door pla­que (stu­die van Har­vard). Door 100 g per dag van de­ze ci­trus­vrucht te eten ver­min­dert het ri­si­co op hart- en vaat­ziek­ten (stu­die van Ox­ford).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.