Het oor­deel

Fitness for Men (Netherlands) - - Train // Experiment -

Re­sul­ta­ten +0,2 kg (0,5 pro­cent) spie­ren, -0,5 kg (0,7 pro­cent) vet, maxi­ma­le hart­slag 179 bpm (93 pro­cent van max.), max. 470 ca­lo­rie­ën ver­brand Plus Trai­nings­ge­ge­vens di­rect be­schik­baar, ef­fi­ci­ën­te work-out Min Trai­nings­mo­men­ten niet zelf te plan­nen, trai­nin­gen zijn bin­nen Tij­dens hoog­te­trai­ning kan vet zich ner­gens ver­stop­pen. In slechts drie we­ken en in to­taal drie uur spor­ten, heb ik een hal­ve kilo ver­lo­ren en is mijn li­chaams­vet met bij­na één pro­cent ge­daald, ter­wijl mijn spier­mas­sa met 0,5 pro­cent is toe­ge­no­men. De pijn in mijn ham­strings en bin­nen­ste bo­ven­been­spie­ren na een kracht­ses­sie, geeft aan dat ik ze goed train­de en sinds­dien voel ik me sterk in al­le team­spor­ten.

Als je een oe­fe­ning niet zes we­ken ach­ter el­kaar doet, ver­lies je de kor­te­ter­mijn­ver­be­te­rin­gen. Maar je hebt wel het voor­deel van spier­ge­heu­gen, om­dat je je­zelf tot het ui­ter­ste hebt ge­dre­ven.

Er zijn rug­by­teams die het prin­ci­pe van Li­ve High Train Low (LHTL) han­te­ren. Ze bren­gen dan meer­de­re uren per dag op een flin­ke hoog­te door om de fy­sie­ke aan­pas­sin­gen te doen, maar trai­nen ver­vol­gens een stuk la­ger. Dit doen ze om­dat je niet de­zelf­de in­ten­si­teit kunt vol­hou­den in de ij­le lucht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.