Ren je snel­ste 10k

Ga voor de 10k om je (spier-)uit­hou­dings­ver­mo­gen te ver­be­te­ren … in je lunch­uur­tje.

Fitness for Men (Netherlands) - - Train // Cardio -

Zo­als Chris­top­her Mc­dou­galls best­sel­ler ‘Born To Run’ ver­telt, is de mens ge­maakt om te ren­nen. En een 10k is een perfecte af­stand om dat te be­wij­zen. De trai­nin­gen zul­len je niet over­be­las­ten (zo­als een ma­ra­thon), je daagt je ae­ro­be sys­teem en spie­ruit­hou­dings­ver­mo­gen uit om het vol te hou­den en de af­stand is net kort ge­noeg om te ein­di­gen met een sprint

hard­loop­ka­len­der.nl

naar de fi­nish. Kijk bij­voor­beeld op om een 10k in de buurt te vin­den of houd zelf je tijd bij. Het hui­di­ge we­reld­re­cord is 26:18, maar voor be­gin­ners is een tijd bin­nen het uur een mooi doel. Ge­vor­der­den kun­nen mik­ken op een tijd bin­nen de 50 mi­nu­ten en voor ech­te loop­fa­na­ten is een tijd van min­der dan 40 mi­nu­ten de hei­li­ge graal. Ver­be­ter jouw tijd als volgt.

Drie sets 20m stret­chen vol­gens re­cept van coach Nick An­der­son om op gang te ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.