NOOIT MEER ZIEK 1 2 3 Ga griep­jes te lijf met een da­ge­lijk­se do­sis sup­ple­men­ten die jouw im­muun­sys­teem ver­ster­ken.

Fitness for Men (Netherlands) - - Train // Supplementen -

BESCHERM CELLEN MET VI­TA­MI­NE C

Je cellen en ze­nu­wen heb­ben het zwaar als je ziek bent (en als je traint), maar dit an­ti­oxi­dant helpt te­gen be­scha­dig­de cellen en ver­be­tert het her­stel. “Je kunt het ne­men als sup­ple­ment, maar door het eten van veel vers fruit on­der­steunt het ook je spijs­ver­te­ring”, al­dus voe­dings­des­kun­di­ge Antho­ny Ny­man. Met pa­pa­ja krijg je de hoog­ste na­tuur­lij­ke do­sis bin­nen.

GA PIJN TE LIJF MET SELEEN

Dit mi­ne­raal kan ziek­tes stop­pen, zo­dat jij weer door kunt met trai­nen. “Seleen voor­komt dat in­fec­ties zich ver­sprei­den en ver­zacht de pijn die ge­paard gaat met koorts”, zegt Ny­man. Het zit in sup­ple­men­ten, maar ook in pa­ra­no­ten en to­nijn.

VERHOOG JE AFWEER MET VI­TA­MI­NE D

Je af­weer­sys­teem kan met na­me in de win­ter wel wat hulp ge­brui­ken. Dit komt door de af­we­zig­heid van de be­lang­rijk­ste bron van vi­ta­mi­ne D, zon­ne­stra­len. On­der­zoe­ken to­nen aan dat spor­ters een dip­je heb­ben tij­dens de win­ter­maan­den, dus als je je geen trai­nings­kamp in de Ca­ra­ï­ben kunt per­mit­te­ren, zijn ta­blet­ten je bes­te al­ter­na­tief.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.