HAAL MEER UIT JE PLANK

Fitness for Men (Netherlands) - - Train // Homework -

Veran­der de sta­ti­sche plank in een work-out voor je he­le lichaam.

Het is in­tus­sen klip en klaar dat de plank ef­fec­tie­ver is dan sit-ups. Waar­om? De plank ac­ti­veert je buik­spie­ren ef­fi­ci­ën­ter, zonder dat je je on­der­rug her­haal­de­lijk hoeft te be­las­ten. Dat houdt in dat de com­pe­ti­tie is ver­an­derd van “hoe­veel kun jij er?” naar “hoe lang houd jij het vol?”.

Het hui­di­ge re­cord (van voor­ma­lig ma­ri­nier Ge­or­ge Hood) staat op 5 uur, 15 mi­nu­ten en 15 seconden. Als je daar­van het schaam­rood op de ka­ken krijgt, wees ge­rust, want hoe­wel rug- en co­respe­ci­a­list Dr. Stu­art Mc­gill aan­geeft dat een ge­zon­de man de plank toch ze­ker twee mi­nu­ten zou moe­ten kun­nen vol­hou­den, zegt hij ook dat het nau­we­lijks meer­waar­de heeft om het langer dan dat vol te hou­den.

Ons ad­vies? Zo gauw je de twee mi­nu­ten kunt ha­len, pro­beer dan wat va­ri­a­ties aan te bren­gen die je ar­men, be­nen, schou­ders en co­re nog wat meer uit­da­gen. Het cir­cuit hier­naast is ont­wor­pen door trai­ner Josh Stolz (equi­nox.com) en doet pre­cies dat. Ver­vol­gens kun je de vijf uur die je hebt be­spaard mooi ge­brui­ken om wat meer uit je Net­flix-abon­ne­ment te ha­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.