Lucht­le­dig fiet­sen

Wil je ij­zer­ster­ke abs? Spring dan op je (on­zicht­ba­re) fiets.

Fitness for Men (Netherlands) - - Train // Luchtledig Fietsen -

Som­mi­ge be­we­gin­gen van rek­stok­trai­ning zien er mis­schien uit als hal­ve clowns­oe­fe­nin­gen, maar dat is geen re­den om ze gek­sche­rend weg te wui­ven. Als je er ster­ke buik­spie­ren aan over­houdt, wat maakt het dan nog uit dat het er wat dwaas uit­ziet? Dus grijp die rek­stok vast en trap je strak. “Niet al­leen houd je je buik­spie­ren con­stant on­der span­ning, je laat ze ook nog eens flink wer­ken,” zegt Spar­tan­fam-trai­ner Dway­ne ‘Coop’ Coo­per, die je hier­on­der de be­we­ging ziet ma­ken. “Het is zo­veel be­ter dan sit-ups, plus je krijgt se­ri­eus res­pect van je sport­school­ge­no­ten.” Ge­niet van de rit!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.