2A// FRONT SQUAT ZONDER HAN­DEN

Fitness for Men (Netherlands) - - Train // Body Work -

Ri­si­co Oste­o­po­ro­se of­te­wel ver­laag­de bot­dicht­heid. Dit treedt op na je 35ste en ver­hoogt het ri­si­co op breu­ken. Bij man­nen met laag tes­tos­te­ron is het ri­si­co nog gro­ter.

Re­me­die Zwaar til­len doet het ri­si­co op bot­breu­ken met de helft af­ne­men om­dat bot­mas­sa en -dicht­heid toe­ne­men (tes­tos­te­ron neem ook toe). Pro­beer elke drie maan­den een 1-rep max te ha­len van de ‘gro­te vier’ on­der de com­pound lifts: back squat, dead­lift, bank­druk­ken en overhead press.

Ri­si­co Chro­ni­sche rug­pijn als ge­volg van veel zit­ten. Of je nu aan een bu­reau zit of in een luie leun­stoel, zit­ten re­du­ceert de flexi­bi­li­teit van je heu­pen, on­der­rug en ham­strings met 7,5 – 10 cm ge­du­ren­de je werk­za­me le­ven.

Re­me­die Blijf flexi­bel met ex­cen­trisch ge­o­ri­ën­teer­de lifts, die twee keer ef­fec­tie­ver zijn dan sta­ti­sche stret­ches. Doe bij squats en Roe­meen­se dead­lifts vier tot zes seconden over de ex­cen­tri­sche fa­se (het la­ten zak­ken) en doe de con­cen­tri­sche fa­se snel maar ge­con­tro­leerd.

Ri­si­co Je op­ge­bouw­de spie­ren wor­den slap. Na je 40ste neemt de mas­sa en kracht van de ske­let­spie­ren af met on­ge­veer 1% per jaar.

Re­me­die Sla het eten van groen­ten nooit over. Met de stap­pen hier­bo­ven be­houd je je spier­kracht tot na je pen­si­oen, maar je hebt ook eiwitten no­dig. Vlees, vis en zui­vel be­vat­ten zu­ren die op je spie­ren in­wer­ken. Blad­groen­ten en bes­sen be­vat­ten ka­li­um en mag­ne­si­um die de ef­fec­ten van de­ze zu­ren te­gen­gaan en je spie­ren in­tact hou­den. SETS HERHALINGEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.