Oogst van de maand

Foodies - - FOODNOTES -

Aard­bei­en: zo­mer­se des­serts en taar­ten zijn niet ver weg met ver­se aard­bei­en uit ei­gen tuin. Leg voor de vruch­ten be­gin­nen te groei­en stro tus­sen en on­der de plan­ten. In het En­gels he­ten ze niet voor niets straw­ber­ries. Zo zijn de aard­bei­en be­schermd te­gen vocht, vuil en schim­mels. Wil je tot laat in de na­zo­mer aard­bei­en? Som­mi­ge soor­ten zo­als os­ta­ra ken­nen een wat klei­ne­re oogst, maar ge­ven wel tot ok­to­ber con­ti­nu vruch­ten. Dop­erw­ten: de eer­ste jon­ge erwt­jes recht­streeks uit de peul snoe­pen. Het ge­luk van de moes­tuin­lief­heb­ber zit hem na ge­da­ne ar­beid in de be­lo­ning van zoe­te en knap­pe­ri­ge jon­ge erw­ten. Ge­bruik ze rauw in sa­la­des met ver­se krui­den of blan­cheer ze kort. Re­cept: aard­bei­en-ra­bar­ber­crum­ble Maak 350 g ra­bar­ber en 350 g aard­bei­en schoon. Snijd de ra­bar­ber in klei­ne stuk­ken. Hal­veer de aard­bei­en. Meng de ra­bar­ber en de aard­bei­en met 75 g sui­ker. Meng 250 g bloem met 150 g zach­te bo­ter en 100 g sui­ker en kneed er krui­mels van. Ver­deel het fruit over de bo­dem van een oven­schaal, strooi het krui­mel­deeg er­over­heen en zet ca. 30 mi­nu­ten in de voor­ver­warm­de oven (elek­trisch: 200 °C / he­te­lucht: 175 °C).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.