Tips

Foodies - - FOODNOTES -

Zaai of plant niet de­zelf­de groen­ten op de­zelf­de plek als vo­rig jaar. Ze zijn dan ge­voe­li­ger voor ziek­tes.

Een con­stan­te voor­raad uit je moes­tuin? Zaai el­ke twee à drie we­ken snel­groei­en­de groen­ten als sla en ra­dijs.

Be­gin in ju­ni al met na­den­ken over wat je in de herfst wil oog­sten. Prei en ko­len, maar ook som­mi­ge vrucht­groen­ten zo­als courgette kun je tot laat in de herfst oog­sten.

Maak ge­bruik van na­tuur­lij­ke be­strij­dings­mid­de­len. Cre­ëer schuil­plaat­sen voor pad­den, kik­kers, ke­vers en egels. Zij eten de in­sec­ten die zich te goed doen aan jouw moes­tuin­plan­ten.

Zet niet te veel plan­ten van de­zelf­de fa­mi­lie bij el­kaar, ze ont­trek­ken de­zelf­de voe­dings­s­to en aan de grond en trek­ken de­zelf­de ziek­tes aan.

Som­mi­ge groen­ten doen het ex­tra goed als je ze naast el­kaar plant. Zaai sla en blad­groen­te bij­voor­beeld in de scha­duw van ho­ge bo­nen­sta­ken. Ze hou­den na­me­lijk niet van de vol­le zon en via de grond krij­gen ze ex­tra stik­stof van de boon. Nog en­ke­le suc­ces­vol­le paar­tjes in de groen­te­tuin zijn aardbei en kno ook, biet en kom­kom­mer en pa­pri­ka en ba­si­li­cum.

Ver­spil min­der lei­ding­wa­ter en schaf een re­gen­ton aan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.