Van top­kwa­li­teit

Foodies - - SHOPPING -

Heb jij mee­ge­daan aan de cof­fee chal­len­ge? De Fair­t­ra­de or­ga­ni­sa­tie roept ie­der­een op om de kof­fie­boe­ren in ont­wik­ke­lings­lan­den te steu­nen door Fair­t­ra­de kof­fie te drin­ken. Zo krij­gen boe­ren een eer­lij­ke prijs voor hun kof­fie en een pre­mie voor on­der­wijs, zorg en pro­duc­tie­on­der­steu­ning. Heb je al ken­nis­ge­maakt met de bi­o­lo­gi­sche, Fair­t­ra­de kof­fie Ca­fé In­ten­ción Ecoló­gi­co? De­ze kof­fie is niet al­leen Fair­t­ra­de, maar ook bi­o­lo­gisch. Het bio-keur­merk op de ver­pak­king staat voor een bi­o­lo­gisch ver­ant­woor­de teelt. Een vo­la­ro­ma­ti­sche, Ara­bi­ca kof­fie met licht­krui­di­ge smaak­sen­sa­tie, een ste­vi­ge bo­dy en een flu­weel­zach­te af­dronk. De kof­fie is ver­krijg­baar in fil­ter én bo­nen, ge­woon in de su­per­markt. Kijk eens bij Al­bert Heijn, Jum­bo, Deen, Plus of De­ka­markt. Op het pak van Ca­fé In­ten­ción Ecoló­gi­co vind je nu een ac­tie waar­bij je kans­maakt op een duur­zaam hor­lo­ge van Ti­meBoo!

Kijk­op­de­web­si­te­voor­mee­r­in­for­ma­tie­over­de mooie­kof­fie­van­k­of­fie­bran­de­rijJ.J.Dar­bo­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.