Vers van de markt

Foodies - - INHOUD -

Mand­je on­der de arm en shop­pen maar. Hol­lands zeef­ruit, ma­ïs en cour­get­tes, snij­biet en sper­zie­bo­nen, en ook de eer­ste pom­poe­nen zijn er weer . . . . . . . . . . . . .

Na­dia’s keu­ken

Een gra­naat­ap­pel schoon­ma­ken veel werk? Na­dia wordt er he­le­maal zen van. Met haar fa­vo­rie­te vrucht kookt ze de lek­ker­ste ge­rech­ten, bij­voor­beeld een au­ber­gi­ne­sa­la­de met gra­naat­ap­pel-se­sam­dres­sing of gra­naat­ap­pel­sa­la­de met pis­ta­che . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ma­di­wo­do

Lek­ker ko­ken zon­der stress. Idee­ën ge­noeg voor de door­de­week­se da­gen: pom­poen-kno ook­pu­ree met run­der­worst­jes, Thai­se beef­cur­ry met ko­kos of ma­kreel met pe­ter­se­lie­jus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ge­spot

Al­les voor de smaak. In­ma­ken is meer dan sim­pel­weg con­ser­ve­ren in een pot­je. Com­bi­neer met lau­rier, mos­terd­zaad, ho­ning of pe­per­kor­rels en haal de bes­te sma­ken bo­ven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5x schelp­die­ren

Sint-ja­kobs­schel­pen, kok­kels, oes­ters, scheer­mes­sen en wul­ken: een zacht­zilt fes­tijn op je bord! . . . . . . . . . . . . .

Boek:

Als klein jon­ge­tje gooi­de Mik­kel Kar­stad al zijn hen­gel uit langs de kust van De­n­e­mar­ken. Nog steeds is vis­sen een van zijn fa­vo­rie­te be­zig­he­den. In zijn boek

laat hij ons zien wat de na­tuur te bie­den heeft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Groen­te in de hoofd­rol

Ge­vuld, ge­bak­ken, in de sa­la­de of als la­sag­ne… met de cour­get­te kan al­les! De­ze top­per is er bo­ven­dien de he­le zo­mer lang in over­vloed. Non-stop van ge­nie­ten dus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kook­school

Een me­di­ter­ra­ne vis­soep met al­les er­op en er­aan. Dus ook zelf­ge leer­de vis en crou­tons met rouil­le. Foodies­kok Wil­lem legt uit hoe het moet . . . . . . . . . . . . . . .

Uit de zo­mer­zon: to­ma­ten

Het bes­te be­waard tot het laatst: na­zo­mer­to­ma­ten! Ze heb­ben al­le zon­ne­stra­len in zich op­ge­no­men en ma­ken de lek­ker­ste com­bi­na­ties op je bord. Mos­se­len met tomaat en aman­del, smo­key chic­ken met ge­smoor­de ven­kel en tomaat of bo­nen-to­ma­ten­soep met feta­pes­to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Snel­le suc­ces­sen

Ro­mi­ge ki­pra­gout, spits­kool-pom­poen­sa­la­de of po­len­ta met Ita­li­aan­se worst. Mak­ke­lijk en snel com­fort food voor koe­le na­zo­mer­da­gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zelf­ge­plukt het lek­kerst: ap­pels

Als­of de knap­pe­ri­ge ap­pels zelf nog niet ver­lei­de­lijk ge­noeg zijn de­ze maand vijf heer­lij­ke re­cep­ten met on­ze fa­vo­rie­te na­zo­mer­vrucht. Van klas­sie­ke ga­let­te tot ap­pel-ho­ning ap­jes met pis­ta­che­kruim . . . . . . . . . . . . . . .102

ko­ken

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.