Ap­pel­soor­ten

Foodies - - CIDER -

Niet el­ke ap­pel is ge­schikt voor het ma­ken van ci­der. De be­ken­de hand­ap­pels val­len af, hoe­wel er nog wel­eens een jo­na­gold of goud­re­net in het sap voor de ci­der ver­dwijnt. De ap­pel­ras­sen waar ci­der van ge­maakt wordt zijn klein en hard, soms zoet, maar vaak bit­ter of zuur. De mees­te ci­ders wor­den ge­maakt van een com­bi­na­tie van ver­schil­len­de ap­pels, hier­door ont­staat een rijk pal­let aan tan­ni­nes en aro­ma’s. Door­dat de smaak van de ap­pels elk jaar een beet­je an­ders is, heeft ook de ci­der net als wijn ie­der oogst­jaar zijn ei­gen ka­rak­ter. De Ver­ge­ten Ap­pel: De naam zegt het al een beet­je. De ap­pels voor de­ze ci­der ko­men van een klei­ne bi­o­lo­gi­sche boom­gaard in de Bilt en zou­den an­ders niet zijn ge­bruikt. De ou­de Ne­der­land­se ap­pel­ras­sen pa­ra­dijs­ap­pels, ster­ap­pels en bel­le­fleur groei­en aan half­s­ta­men hoog­sta­map­pel­bo­men en wor­den met de hand ge­plukt. fa­ce­book.com/ de­ver­ge­ten­ap­pel UWE-be­tuw­e­ci­der: Op zijn ei­gen boer­de­rij Groot Merm in Elst maakt Jan Wes­ter­la­ken ci­der van ap­pels uit ei­gen boom­baard. Hij maakt zo­wel ge­fil­ter­de ci­der als ci­der van troe­bel ap­pel­sap. En poi­ree, ci­der van pe­ren. uw­e­ci­der.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.