Ci­der shop­pen

Foodies - - CIDER -

ci­der­ci­der.nl: Kwa­li­ta­tief hoog­staan­de ci­ders uit ver­schil­len­de Eu­ro­pe­se lan­den en de VS, ge­rang­schikt naar re­gio. Van toe­gan­ke­lij­ke ci­ders tot een vin­ta­ge, op ei­ken­hou­ten rum­va­ten ge­rijp­te ci­der van Beer- ci­der voor de ge­vor­der­de ci­der­drin­ker. ci­der­win­kel.nl: De­ze ci­der­man ver­koopt am­bach­te­lij­ke ci­ders via zijn si­te, ook staat hij re­gel­ma­tig op klein­scha­li­ge fes­ti­vals met zijn ci­der­bar. Zelf ci­der ma­ken? Een work­shop vol­gen kan in sep­tem­ber. pom­me­dor.nl: Voor­na­me­lijk ci­ders van am­bach­te­lij­ke Fran­se ma­kers zo­als de swin­gen­de Ea­sy Ri­der uit 2013 van Cy­ril Zangs.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.