Ci­der brou­wen

Foodies - - CIDER -

Eerst wordt de ap­pel­pulp een tijd­je bloot­ge­steld aan de lucht, hier­door ko­men de sma­ken be­ter vrij. Na het per­sen gaat het ap­pel­sap in gro­te lucht­dich­te va­ten waar­in het op na­tuur­lij­ke wij­ze fer­men­teert, sui­kers wor­den om­ge­zet in al­co­hol. Na een aan­tal maan­den gaat de ci­der de fles in en gist de ci­der voor de twee­de keer, waar­bij de bub­bels ont­staan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.