Meer in­fo: www.be­cel.nl

Foodies - - NIEW -

Kie­zen voor plant­aar­dig is niet al­leen goed voor je­zelf, het is ook be­ter voor on­ze aar­de. De nieu­we Be­cel is 100% plant­aar­dig en smaakt heer­lijk op brood. Vrij van lac­to­se, vrij van con­ser­veer­mid­de­len en vrij van kunst­ma­ti­ge kleur- en smaak­s­to en. Be­cel 100% plant­aar­dig be­vat geen in­gre­di­ën­ten van dier­lij­ke oor­sprong. Ge­maakt met zon­ne­bloem-, lijn­zaad-, en kool­zaad­olie. De­ze oli­ën be­vat­ten van na­tu­re Ome­ga 3 en 6 die goed zijn voor het hart, ze dra­gen bij aan het be­houd van een ge­zond cho­les­te­rol­ge­hal­te in het bloed. En wist je dat bij de pro­duc­tie van Be­cel 100% plant­aar­dig 3x min­der broei­kas­gas­sen vrij­ko­men dan bij room­bo­ter?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.