Zoe­men­de ar­beid

Foodies - - INHOUD -

Ga je wan­de­len in een van de na­tuur­ge­bie­den ron­d­om Heu­men, dan heb je gro­te kans dat daar een bij van im­ke­rij de Im­men­hof je te­gen het lijf vliegt. De ij­ve­rig zoe­men­de bij­tjes ver­za­me­len in een straal van 40 ki­lo­me­ter ron­d­om de Im­men­hof nec­tar voor de pu­re Im­men­hof ho­ning. De wil­de bloemen en plan­ten waar­van de bij­en de nec­tar eten proef je di­rect te­rug in de ho­ning die ze er­van ma­ken. De bij­en be­stui­ven on­der­tus­sen de wil­de plan­ten, wat weer goed is voor het na­tuur­ge­bied. De Im­men­hof ver­koopt veel ver­schil­len­de soor­ten ho­ning, van bloe­men­ho­ning tot aca­cia-, hei­de- en boek­weitho­ning. El­ke ho­ning­soort heeft zijn ei­gen smaak. Het is de kunst om de bij­en op de juis­te mo­men­ten uit te zet­ten en de ho­ning die bij­voor­beeld van de bloei­en­de aca­cia ge­maakt wordt te ver­za­me­len. im­ke­rij-im­men­hof.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.