On­kruid gra­zen

Foodies - - INHOUD -

Gei­ten die gra­zen in na­tuur­ge­bie­den, dat is nog eens schar­rel­vlees. Roeg Na­tuur­vlees laat zijn run­de­ren, scha­pen en gei­ten van april tot no­vem­ber rond­lo­pen in de vrije na­tuur. De gei­ten heb­ben een voor­keur voor al­ler­lei strui­ken en on­kruid, wat je te­rug proeft in het vlees. Op de­ze ma­nier be­he­ren de die­ren de na­tuur in de na­tuur­ge­bie­den en ge­nie­ten wij van een eer­lijk en ka­rak­te­ris­tiek stuk­je vlees. We ge­bruik­ten het gei­ten­vlees van Roeg Na­tuur­vlees in een Ma­rok­kaan­se gei­ten­stoof (p. 20). roeg­na­tuur­vlees.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.