Bij­zon­de­re big­gen

Foodies - - INHOUD -

Op zoek naar ge­zond en smaak­vol var­kens­vlees werk­te Ben te Voort­wis sa­men met Ro­bert Kra­nen­borg om een bij­zon­der ras te krui­sen. Zo ont­stond in 1992 het Baam­brugs big op het erf van de Lin­den­ho . Het Baam­brugs big leeft in de open lucht op stro waar­in het lek­ker kan wroe­ten en kwis­pe­len met haar staart. De var­kens krij­gen de af­val­pro­duc­ten van de boer­de­rij en de big­gen groei­en rus­tig op bij de moe­ders. Baam­brugs big is bij­zon­der in haar soort; het vlees heeft van zich­zelf veel smaak, een mooie vet­laag en is don­ker van kleur, zo­als var­kens­vlees ooit be­doeld was. De wor­sten van p. 19 zijn ge­maakt in de sla­ge­rij van de Lin­den­ho . Hier wordt het var­ken uit­ge­beend: buik, schou­der en kin­ne­bak. Stuk­jes die over­blij­ven gaan in de ge­hakt­ma­chi­ne, zo ont­staat er een worst­meng­sel.De sla­ger ver­deelt dit hand­ma­tig over een scho­ne var­kens­darm zo­dat er een lan­ge slin­ger worst­jes ont­staat die strak in hun vel zit­ten. lin­den­ho .nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.