“Je proeft echt dat spe­ci­fie­ke graan. Zelfs ie­de­re tar­we heeft een ei­gen smaak.”

Foodies - - MEEL VAN DE MOLEN -

“We ha­len niet al on­ze tar­we uit Ne­der­land. Een groot deel komt uit Oos­tEu­ro­pa. Hier krij­gen de gra­nen meer zon en zo ont­wik­ke­len ze meer ei­wit­ten, of­te­wel glu­ten. En ei­wit­, dus glu­ten­rijk graan is zeer ge­schikt om brood mee te bak­ken. Het zorgt er­voor dat het brood be­ter rijst en luch­ti­ger wordt. Zeeuw­se bloem is de naam voor tar­we af­kom­stig uit Ne­der­land. Dit heeft een la­ger ei­wit­ge­hal­te. Dat is meer ge­schikt om koek­jes van te bak­ken.” Bloem voor taar­ten, ca­ke en koek­jes wordt in de ko­ren­mo­len ge­pro­du­ceerd met be­hulp van een au­then­tie­ke ron­de zeef. De ma­zen zijn in het be­gin fijn en la­ter gro­ver, zo­dat eerst de bloem en la­ter pas de ze­me­len in een gro­te bak val­len. “Er blijft zelfs in on­ze bloem een klein deel­tje van de kiem ach­ter. Daar­om is bloem van de mo­len iets don­ker­der van kleur maar het heeft ook veel meer smaak. Hij is door de kiem­deel­tjes wel wat min­der lang houd­baar, on­ge­veer een half jaar, dan be­gint hij af te ta­ke­len”, ver­telt Ge­or­ge. “Je kunt hem daar­om het bes­te koel be­wa­ren.” De per­fec­te mix Zelf eet Ge­or­ge het liefst zijn zelf­ge­bak­ken spelt­brood: “Dat rijst niet zo goed.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.