al­tijd kerst

Foodies - - VOORWOORD - Heel veel ple­zier met dit num­mer.

Dus zo moet het voe­len in Au­stra­lië. Kerst in de zo­mer. In ben in het bin­nen­land van Por­tu­gal. Bui­ten is het ruim der­tig gra­den, bin­nen sta ik de kerst­ver­sie­ring op te han­gen. Het is het lot van wer­ken bij een kook­tijd­schrift. Waar an­de­ren aan het strand lig­gen en vol­op van de zo­mer ge­nie­ten, zijn wij al druk be­zig met de voor­be­rei­din­gen voor kerst. Ik zal er ook niet over kla­gen. Maar iet­wat vreemd is het wel om na het op­tui­gen van de kerst­boom een heer­lijk ver­fris­sen­de duik in de Douro te ne­men. Was het el­ke dag maar Kerst­mis, zong het koor van Kin­de­ren voor Kin­de­ren in 1982. Nou dat kan dus. De voor­be­rei­ding voor the big Christ­mas is­sue 2016 be­gon al in ja­nu­a­ri met eva­lu­e­ren en plan­nen ma­ken. Bij­na een jaar heb­ben we er­aan ge­werkt en hier is hij dan. Het is weer een fijn, en prop­vol num­mer ge­wor­den – al zeg­gen we het zelf. Het is te veel om al­le­maal op te noe­men, maar voor­uit, een paar hoog­te­pun­ten. De eti­quet­te­tips van Jan­ny van der Heijden voor het kerst­di­ner op p. 126 – waar­om zet je kaar­sen op ta­fel bij het kerst­di­ner? De shoot met de he­le re­dac­tie op het fee­ë­rie­ke Kas­teel Ton­ge­laar in Mill op p. 128. Wie heeft er geen zin in vis met kerst na het zien van Bart van Olp­hens ge­rech­ten (p. 66)? En niet te ver­ge­ten, de co­ver­taart van Wal­do. Kijk snel op p. 34 hoe je de taart stap-voor-stap in el­kaar zet. Voor ons was het weer een feest om dit num­mer te ma­ken – ik hoop dat het zicht­baar is op al­le pa­gi­na’s. Nog één keer te­rug naar 1982: bij Kin­de­ren voor Kin­de­ren wis­ten ze toen ook al wat er be­lang­rijk is eind de­cem­ber: lek­ker eten met z’n al­len. En wie weet krij­gen we ook nog wit­te sneeuw om mee te bal­len. Ik wens je een vro­lijk, en lek­ker kerst­feest.

Joa­chim Hil­horst Iets moois ge­maakt uit dit num­mer? Deel het met ons op in­st­agram. En we ho­ren graag je me­ning over on­ze big Christ­mas is­sue via #foodies­kerst op twit­ter, in­st­agram en fa­cebook.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.