Na­dia’s keu­ken

Foodies - - INHOUD -

Na­dia viert een groe­ne kerst met haar fa­vo­rie­te ve­ga-ge­rech­ten. Ge­pof­te biet­jes met hüt­ten­kä­se en duk­kah, knap­pe­rig plat­brood met pis­ta­che­no­ten­olie en als pas­send toe­tje mas­tie­k­ijs met ho­ning en en­ge­len­haar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tren­ding: tul­band!

De tul­band is te­rug! De lek­ker­ste exem­pla­ren voor tus­sen­door of als toe­tje. Kokos, red vel­vet, si­naas­ap­pel of cho­co-mok­ka. Kies je fa­vo­riet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

Voor­ge­recht­jes

Een ele­gant voor­ge­recht­je is een ver­eis­te voor ie­der zich­zelf res­pec­te­rend kerst­di­ner. Ga van start met de­ze ver­ruk­ke­lij­ke hors d’oeu­vres. Koud ge­ser­veerd, dus mak­ke­lijk van te­vo­ren te ma­ken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116

Klas­sie­ke kerst

Kerst als uit een sprook­je. Met een mooi ver­sier­de ta­fel, prach­tig ser­vies en de lek­ker­ste ge­rech­ten. Waar vier je zo’n sprook­jes­kerst nou be­ter dan in een kas­teel? De foodi­es­re­dac­tie schuift aan in de eet­zaal van Kas­teel Ton­ge­laar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128

Ge­spot: den­nen­si­roop

Nee, we heb­ben geen keel­pijn. De­ze ho­me­ma­de den­nen­si­roop van vers den­nen­groen smaakt heer­lijk over Ame­ri­can pan­ca­kes, toe­tjes en taar­ten. Want waar je de­ze den­nen­si­roop ook over­heen drup­pelt, het smaakt met­een naar Kerst­mis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

Christ­mas blog­gin'

Blog­gin' Around the Christ­mas Tree... Via food­blogs komt er non-stop nieu­we in­spi­ra­tie bin­nen. Vijf po­pu­lai­re food­blog­gers de­len hun fa­vo­rie­te kerst­re­cept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

Wat eten we er­bij?

Al­le ogen ge­richt op dat ene spek­ta­kel­stuk op ta­fel? Niet voor lang meer, want het piè­ce de ré­sis­tan­ce krijgt con­cur­ren­tie van de­ze fan­tas­ti­sche bij­ge­rech­ten: ro­mi­ge ro­ze­ma­rijn­pu­ree, ge­ka­ra­mel­li­seer­de zoe­te aard­ap­pel, noe­dels met gra­pe­fruit-da­del­dres­sing, ge­stoom­de as­per­ges of kar­de­mom­rijst. . . . . . . . . . . . . . . . .152

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.