Food­no­tes

Foodies - - INHOUD -

All ey­es on Christ­mas: van klas­sie­ke kerst­stol en kerst­krans­jes tot aan zoe­te brood­jes en cran­ber­ry­com­po­te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mix & Match

Met de­ze span­nen­de kerst­me­nu's vier jij de feest­da­gen pre­cies zo­als je dat zelf wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fees­te­lijk aan ta­fel

mooi ge­dek­te ta­fels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Goodies voor foodies

Feestelijke goodies voor in de keu­ken en op ta­fel, om de de­cem­ber­maand nog meer glit­ter & gla­mour te ge­ven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122

#iam­foodies

Post jouw ver­sie van de co­ver­taart en win een So­lis keu­ken­ma­chi­ne! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

Kook­boek

Ge­noeg in­spi­ra­tie voor de be­lang­rijk­ste da­gen van de­cem­ber. Met de­ze kook­boe­ken kun je zelfs in het nieu­we jaar nog voor­uit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178

Voor­woord In­dex Co­lo­fon

................................................ ......................................................... .................................................... Ba­sic La­bel, ba­si­cla­bel.nl Bi­tos­si Ho­me, bi­tos­si­ho­me.pro­spectt.nl Co­sy and tren­dy, coo­kingli­fe.nl/co­sy-tren­dy Fair Tra­de Ori­gi­nal, fair­t­ra­de.nl fonQ, fonq.nl He­ma, he­ma.nl Iit­ta­la, iit­ta­la.com Ikea, ikea.nl It’s a Jook, it­sa­jook.com Kwan­tum, kwan­tum.nl Mon­di­nio, mon­di­nio.nl On­der de ker­sen­boom, on­der­de­ker­sen­boom.nl

ex­tra

Pi­ni pi­ru, pi­ni­pi­ru.com Ra­ta­plan Am­ster­dam, ra­ta­plan.nl Serax, serax.nl Sis­sy Boy Ho­m­e­land, sis­sy-boy.nl Tal­ly Ho, tal­ly-ho.nl We­hkamp, we­hkamp.nl Woon­ex­press, woon­ex­press.nl Xe­nos, xe­nos.nl Za­ra Ho­me, za­ra­ho­me.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.