Voor het lap­je

Foodies - - FOODNOTES -

In Gro­nin­gen eten ze tij­dens de jaar­wis­se­ling geen olie­bol­len, maar spek­kedik­ken: plat­te koe­ken die wel wat weg heb­ben van klei­ne, har­ti­ge flens­jes met spek en plak­jes met­worst. Het be­slag voor de­ze ou­de­jaars­lek­ker­nij be­staat on­der meer uit tar­we­bloem en rog­ge­meel. Je bakt ze op het for­nuis tus­sen een met zwoerd in­ge­vet wa­fel­ij­zer. Vroe­ger werd in som­mi­ge koek­jes een dun lap­je ka­toen mee­ge­bak­ken; de­ge­ne die zo’n koek­je kreeg, werd let­ter­lijk en fi­guur­lijk voor het lap­je ge­hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.